< >

Om projektet Lär dig cykla

Projektperiod

1 maj - 2 september 2017

Syfte

Stärka kvinnors självförtroende och självständighet, med syftet att öka jämställdheten i kommunen. Det blir även ett led i att öka den sociala hållbarheten genom att ge kvinnor större tillgång till det offentliga rummet.

Mål

Hälsosammare medborgare. Bättre miljö. Trafiksäkerheten i Skara ökar. Ett mer jämställt och integrerat samhälle.

Deltagande parter

Studieförbundet Vuxenskolan, Rosa Gruppen och Språkvän, Skara kommun.

Beskrivning av nuläget

Många nyanlända kvinnor har aldrig haft möjlighet att lära sig cykla och blir begränsade i det offentliga rummet.

Projektlogg/tidsplan

2017-05-01 Projektet startar
2017-09-02 Porjektet avslutas med picknick i Axvall

 Denna sida uppdaterades