< >

Hållbart yrkesliv

Projektperiod

2016-2018

Syfte

 • Utforska och utveckla arbetsformer i samverkan mellan offentlig sektor och privata näringslivet
 • Medvetandegöra kommunens roll som både arbetsgivare och välfärdsproducent i relation till sjuktalen
 • Utforska och utveckla arbetsformer för direkta insatser kring den sjuke
 • Sprida kunskap och dela erfarenheter kring förebyggande arbete och rehabilitering

Mål

Att minska sjukpenningtalen i Skara kommun som arbetsgivare och geografiskt område.

Deltagande parter

Försäkringskassan, Bräcke Diakoni, Avonova, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, näringslivet och Skara kommun.

Beskrivning av läget 2016

Det är höga sjukpenningtal i Skara. Både för dem som är anställda av offentliga sektorn och det privata näringslivet. De som är sjukskrivna jobbar främst inom så kallade kontaktyrken exempelvis lärare, socionom och vårdbiträde. Inom de yrkena jobbar främst kvinnor. De flesta som är sjukskrivna har anställning. De är sjukskrivna för psykiska besvär och besvär med skelett och muskler.


Hållbart yrkesliv idag, efter projektet


Projektlogg/tidsplan

 • 2016-04-18 Pressmeddelande om projektstart
 • 2016-04-29 Föreläsning Åsa Kadowaki
 • 2016-05-27 Föreläsning Åsa Kadowaki
 • 2016-06-14 Workshop
 • 2016-11-24 Start för nätverksfrukostar
 • 2016-12-16 Hälsofrämjande ledarskap
 • 2017-01-27 Sjukskrivningsprocessen - hur går den till?
 • 2017-03-09 Ja till arbetsglädje
 • 2017-04-20 Hur får man ihop sitt livspussel?
 • 2017-06-02 Vad är sjukdom och vad är arbetsrelaterat?
 • 2017-08-25 Vardagsrevidering
 • 2017-09-22 Lycka på fullt allvar
 • 2017-09-25 Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom? 
 • 2017-10-16 Dra åt samma håll (2 tillfällen, se inbjudan)
 • 2017-10-26 Konflikthantering
 • 2017-11-10 Guide till hållbart yrkesliv i Skara
 • 2017-11-17 Mat & rörelseglädje
 • 2017-11-29 Ja till arbetsglädje

2018

 • 2018-01-08 Öppen föreläsning Ensam eller stark – Katarina Blom
 • 2018-01-19 Nätverksfrukost Guide till Hållbart yrkesliv
 • 2018-02-20 Öppen föreläsning Hur kan stressen bli vår vän. Karl Härneth, Avonova
 • 2018-03-14 Öppen föreläsning Vardagsrevidering
 • 2018-03-22 Nätverksfrukost Utvecklat medarbetarskap, Thomas Andersson Högskolan i Skövde
 • 2018-05-24 Öppen föreläsning Arbetsliv - anhörigliv. Hur blir det möjligt i livets berg- och dalbana? Gunilla Mathrny föreläser kring en anhörigvänlig arbetsplats.
 • 2018-06-02 Mat & Rörelseglädje/familjemässa i Skara.Mässa och föreläsningar med bl a Kajsa Bergkvist och Leila Söderholm. 


Denna sida uppdaterades