< >

Cykelstrategi

Giltig från 2016

Cykel är viktigt för Skara på många sätt: folkhälsa, miljö, utbildning (cykelgymnasium) och besöksnäring (stora cykeltävlingar).Tanken med cykelstrategin är också att hitta och prioritera åtgärder som gör att fler väljer cykeln.Det är ett underlag för framtida investeringar i infrastrukturen. Strategin sätter även in Skara kommun i ett vidare perspektiv med mål om att skapa förutsättningar för cykelturism i kommunen som en del av en större region. Strategin har ett tjugoårsperspektiv.

Mål för cykelsatsningarna i Skara kommun i ett tjugoårsperspektiv

  • Cykelinfrastrukturen ska vara nytänkande och av god kvalitet.
  • En ökad andel av de korta vardagstransporterna inom tätorter sker med cykel.
  • Det ska vara tryggt och säkert att cykla.
  • Skapa förutsättningar för arbetspendling med cykel mellan Skaras tätorter.
  • Skapa förutsättningar för en cykelturism över kommungränser och mot kontinenten.
  • Skapa förutsättningar för motions- och rekreationscykling
  • Användandet av cyklar i kommunens organisation ska öka.

Denna sida uppdaterades