< >

Bostadsförsörjningsprogram

Giltig 2019-2022

Programmet har tillkommit för att säkerställa och förbättra den sociala hållbarheten och ge människor förutsättningar för ett bättre boende. Behoven för äldre, barn, unga vuxna, nyanlända, personer med särskilda behov och nya skaraborgare omnämns särskilt.

Mål för bostadsförsörjningen i Skara kommun 2019-2022

 • De utsatta bostadssociala grupperna ska ha samma
  möjligheter som övriga bostadssociala grupper att
  etablera sig på bostadsmarknaden.
 • Stadskärnans och tätorternas olika kvalitéer,
  liksom en ökad variation av bostadstyper,
  ska vara vägledande då nya bostäder planeras.
 • Bostadsbeståndet ska möta upp bostadsbehovet
  och efterfrågan.
 • God planberedskap för olika typer av bostads- och
  boendeformer.


Denna sida uppdaterades