< >

Biblioteksplan

Giltig 2019-2022

Den nya biblioteksplanen beskriver inriktningen i Skara kommuns biblioteksverksamhet. Planen talar om vad folk- och skolbiblioteken samt forskaravdelningen skall sträva efter,vilka områden som särskilt behöver utvecklas och vilka grupper som ska prioriteras.

Skara är en biblioteksstad med gamla anor. Biblioteksbyggnaderna har en central plats och erbjuder ett rikt utbud av allt från medeltida skrifter till dagsaktuell litteratur. Här finns också Sveriges äldsta bok.

Samhället präglas av snabba förändringar och förändrade vanor. Biblioteken uppdateras ständigt och alla medborgare måste förhålla sig till den digitala värld vi lever i idag. Det är en utmaning för det ställer också krav på att biblioteken vågar ta sig an förändringar. Ett modernt bibliotek bedriver en flexibel verksamhet, lyhörd för strömningar och tendenser i samhället. Exempel på detta är satsningen på pop-up-bibliotek, samarbete över kommungränserna och en ökad utlånad av e-böcker.

Bibliotekens roll som mötesplats blir också  allt viktigare. Att kunna se medborgaren, våga utveckla och se kulturen som en viktig bärare av folkhälsan är en av bibliotekets viktigaste uppgifter. Biblioteksverksamheten i Skara kommun vill fortsätta att hålla en hög ambitionsnivå vad gäller tillgänglighet, delaktighet, likvärdighet och service.

Övergripande mål för biblioteksverksamheten

 • Folkbiblioteket ska vara till för alla
 • Folkbiblioteket ska erbjuda avgiftsfria bastjänster

 • Folkbiblioteket ska erbjuda tillgång till information och kunskap utifrån varje enskild individs förutsättningar och behov

 • Personalen ska ge ett personligt bemötande till alla besökare, ha ett öppet förhållnings sätt, ge tydlig information, kunddialog och synpunktshantering som leder till åtgärder

 • Folkbiblioteket ska prioritera satsningar vilkas syfte är att stärka tillgängligheten för grupper som har begränsade möjligheter att bruka verksamheten

 • Folkbiblioteket ska prioritera barn och ungdomar genom att anpassa medieutbud och aktiviteter för att skapa intresse för läsning och informationssökande

 • Folkbiblioteket ska stödja det livslånga lärandet

 • Folkbiblioteket ska erbjuda arenor som främjar kunskapsutveckling, kritisk medvetenhet, demokrati, jämlikhet, nyfikenhet, språkutveckling och kreativitet

 • Folkbiblioteket ska tillhandahålla böcker och media på olika språk och för alla åldrar

 • Folkbiblioteket ska aktivt arbeta för att främja språkinlärning och integration

 • Folkbiblioteket ska särskilt beakta människor med olika funktionsvariationer och deras behov av böcker, hjälpmedel och andra media

 • Folkbiblioteket ska via bibliotekets hemsida erbjuda ett utbud av digitala tjänster i form av till exempel e-böcker

 • Folkbiblioteket ska erbjuda en anpassad miljö för studier och arbete

 • Folkbiblioteket ska samverka med andra institutioner och föreningsliv för att utveckla verksamheten

 • Biblioteksverksamheten ska verka i hela kommunen
 • Biblioteksverksamheten ska samverka för att ge bästa tänkbara service till användarna genom bibliotekssamarbetet Västra Skaraborg

 • Biblioteksverksamheten i Skara kommun ska ge kulturella upplevelser genom litteraturförsörjning och ett varierat utbud av bildnings- och kulturupplevelser.

Denna sida uppdaterades