Hur hög är din kommunalskatt?

Invånare i Skara kommun betalar 33,24 kronor i skatt för varje intjänad hundralapp. Skatten består av:

21,50 kronor i kommunalskatt
11,48 kronor i landstingsskatt
0,258 kronor i begravningsavgift

En kyrkoavgift tillkommer för dig som är medlem i Svenska kyrkan. I Skara uppgår den till 1,265 kronor per intjänad hundralapp.