< >

Översiktsplan för Skara kommun

Projektperiod

2020-2022 framtagning av planen, beslut under 2022 eller senast 2023

Syfte

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som omfattar all mark och fastigheter i kommunen och stakar ut utvecklingsinriktningen för de kommande decennierna. Den hanterar all mark och fastigheter i kommunen och föreslår en markanvändning.

Mål

Skapa ett vägledande dokument som omfattar all mark och fastigheter i kommunen och stakar ut utvecklingsinriktningen för de kommande decennierna.

Deltagande parter

Projektägare: Planenheten, Kommunledningsförvaltningen, Skara kommun
Projektledare: Malin Tell, kommunutvecklare

Beskrivning av nuläget

Den nuvarande översiktplanen togs 2005. 

Projektplan / logg

2018 dec: uppdrag från ks
2020 sept-dec Medbporgardialog
2021 jan-augusti: ta fram samrådsförslag
2021 augusti: samrådsförslag klart
2021 oktober: samråd
2022 våren: utställning
2022 preliminärt september: Antagande

 

Denna sida uppdaterades

Dela: