Projektskiss över förskolan vid Marieberg

Vy över hur entrén vid nya förskolan

< >

Ny förskola vid Marieberg

En ny förskola vid Marieberg kommer skapa nya möjligheter för våra yngre generation att leka, växa och utvecklas.Vi bygger till ett nytt hus bredvid och ihop med den befintliga förskolan Myrstacken. Den nya förskolan kommer kunna erbjuda 120 nya förskoleplatser i ett eftertraktat område i västra Skara (tätort):

Förskolan är planerad och anpassad för just för barnen. Projektet skapar en helt ny möjlighet att bedriva modern och anpassad förskoleverksamhet.

Bygget beräknas stå färdigt hösten 2023.

Projektperiod

Sommar 2022 - hösten 2023

Projektbudget

60 Mkr

Organisation

Beställare: Skara kommun
Projektägare: Kommunstyrelsen
Projektledare: Håkan Lustig (SoT) och Therese Johansson (bou)
Styrgrupp: Mikael Leijon, Sofia Pettersson
Arbetsgrupp: Projektledare, verksamhetsledning (Maria Uvenfors & pedagoger)
Entreptrenör: Asplunds bygg

Projektlogg /tidsplan

  • 2020-04-27 Kommunfullmäktige beslutade, § 48, att bygga en förskola för minst 110 barn på Mariebergsområdet
  • 2021-11-29 Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudget med 5 mkr till totalt 60 mkr för förskola Marieberg 
  • 2022-02-15 bygglovshandlingar lämnas in
  • 2022-04-15 Bygglov godkänns av byggnadsnämnden
  • 2022-05-19 "Första spadtaget" tas på förskolans dag
  • Hösten 2023 Förskolan vid Marieberg är färdig för inflytt 
Denna sida uppdaterades