Drönarbild över Skaraborgsgatan vid kvarteret Munin in mot centrum
< >

Ombyggnad Skaraborgsgatan

Nu ska delen mellan Gunnar Wennerbergsgatan och Posten bli lika trygg och snygg som resten av Skaraborgsgatan. Ombyggnaden sker i två etapper.

Projektperiod

Etapp 1: 21 oktober till november.

Sträckan mellan Gunnar Wennerbergsgatan och Sven Hofsgatan.

Etapp 2:  Hösten 2020

Sträckan mellan Sven Hofsgatan och rondellen vid Posten.

Syfte

Att få ner hastigheterna och göra sträckan mer tryggare, mer tillgänglig och attraktivare. Skapar förutsättningar för mer bebyggelse efter etapp 2 i kvarteret Munin.

Mål

En tryggare, snyggare och vackrare stad.

Deltagande parter

Skara kommun

Beskrivning

Belysningen kommer att bytas ut till Victoria-armaturer. För att öka trafiksäkerheten på gatan kommer den att smalnas av samtidigt som cykelbana blir mer åtskild och grönare. Övergångsställena kommer att tillgänglighetsanpassas.

Cykelvägen kommer längre från vägbanan och det blir grön gestaltning som gör cykelturen mer behaglig.

Tillgänglighetsanpassat övergångsställe.

Projektlogg och tidsplan

  • 2019-10-21 Arbetet inleds på etapp 1.
  • 2020 våren: Beläggningsarbeten
  • 2020 hösten:Arbetet inleds på etapp 1
  • 2020-12-18: Arbetet beräknas vara färdigt och trafiken släpps på
  • 2021 våren: Beläggningsarbeten
  •  Denna sida uppdaterades

Dela: