< >

Detta har hänt 2013

Tidsaxel
MånadHändelseBeslut
FebruariKostnadskalkyl klar. 
AprilKommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om byggnation av ny högstadieskola på Teglagärdet utifrån upprättad förslagshandling med projektering och kostnadskalkyl. 
April-OktoberProjektet avstannar då beslutsärendet återremitteras mellan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Att ett ärende återremitteras betyder att ett beslutande organ avstår från att fatta beslut, och i stället skickar tillbaka ärendet för ytterligare behandling.  
NovemberDen 18 november tas beslut i kommunfullmäktige om byggnation av ny högstadieskola på Teglagärdet.X
 Beslutet om ny högstadieskola och budget 2014 med plan 2015-2016 överklagas till förvaltningsrätten. 
DecemberBeslutet om ny högstadieskola och budget 2014 med plan 2015-2016 överklagas, av annan klagande, till förvaltningsrätten. 

Investeringspresentation

I samband med kommunfullmäktiges beslut att investera i en ny högstadieskola, november 2013, togs en presentation fram. Syftet med presentationen är att på ett sammanfattat och överskådligt sett ge dig en saklig och faktabaserad information om investeringen.

Presentationen som pdfPDF
Pdf:en uppdateras inte med vad som händer i projektet under 2014 och framåt. Under rubrikerna "Detta har hänt..." kan du följa projektets fortsatta gång.

Denna sida uppdaterades

Dela: