< >


Slutpresentation i Skara

Uppslutningen var god när det var dags för Chalmers avslutande  projektpresentation i Djäkneskolans aula på tisdagen.

Chalmersprojektet slutade där det började, med en samling i Djäkneskolans aula. Inledningsvis fick vi en inblick i hur grundarbetet gått till under hösten och hur analysen av Skaras styrkor, svagheter, hot och möjligheter lett fram till förslag på lokala utvecklingsmål och strategier.

Därefter presenterades koncepten bakom de tio fördjupningsprojekten. Det blev varma applåder från de många åhörarna och det känns som om förslagen gav inspiration till att tänka i nya banor.

- Masterstudenterna har verkligen tagit tag i stad/landproblematiken och hittat relevanta förslag, sade stadsarkitekt Anders Kyrkander.

Björn Malbert, lärare på Chalmers Arkitektur, beskrev förslagen som "lågt hängande frukter", som kan plockas för att ta tag i möjligheterna till en hållbar utveckling.

Presentationen avslutades med att studenterna överlämnade allt material till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström.

Efter presentationerna vidtog vernissage på utställningen på Gamla Biblioteket. Även där var det mycket stor tillströmning av människor och det är tur att utställningen sitter uppe några dagar till så att fler har möjlighet att se den. Missa den inte!

Final presentations in Skara

The Chalmers project ended where it started, with a seminar in Djäkneskolans auditorium. Attendance was good when it was time for the final project presentations.

Initially we got a glimpse of how the groundwork was done during autumn with the analysis of Skara's strengths, weaknesses, threats and opportunities, leading to suggestions on local development goals and strategies.

Then the concepts behind the ten in-depth projects were presented. There was warm applause from the audience and you got the feeling that the proposals suceeded in its aim to inspire new ways of thinking.

- The master students have really taken hold of the urban/rural problem and found relevant proposals, said city architect Anders Kyrkander.

Björn Malbert, a teacher at Chalmers Architecture, described the proposals as "low hanging fruit", which can be picked to take hold of the opportunities for sustainable development.

The presentation ended with students handing over all materials to the the chairman of the city board, Fredrik Nordström.

After presentations, the opening of the exhibition took place at the Old Library. There was a large audience there too, and it is fortunate that the exhibition is exposed for a few more days so that more people have the opportunity to see it. Do not miss it!
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades