< >


Maria Wikström

Utställningen kommer på plats

Det råder febril aktivitet på Gamla biblioteket ikväll. Chalmersstudenterna är tillbaka, nu för att presentera det omfattande arbete som gjorts under kursen i hållbar stadsbyggnad.

Det har varit några mycket intensiva veckor inför uppsättningen av utställningen idag. Allt material som har arbetats fram under hösten ska översättas till svenska och stuvas om till powerpointpresentationer, utställningsposters och projektbeskrivningar. 

- Det ska bli skönt att få knyta ihop säcken, säger Maria Wikström Vi är nöjda med resultatet och det ska bli kul och spännande att få presentera arbetet. Inte minst ska det bli spännande att få feedback från folk på orten, tillägger Maria, som valt att arbeta med kollektivboende för seniorer i Varnhem som projektidé.

Presentation och vernissage 12 januari
Imorgon tisdag sker finalen på allt det hårda arbetet under kursen. Då kommer de tio projektidéerna att presenteras i Djäkneskolans aula kl 14.00. Därefter blir det vernissage på utställningen i Gamla biblioteket från kl 16.00 ca.

Utställningen är sedan öppen 13-16 januari:
Onsdag-fredag kl 10.00 -16.00, samt lördag kl 14.00-16.00.
Utställningen är bemannad kl 14.00-16.00.


Exhibition under way

There is a lot of activity at the Old Library tonight. The students from Chalmers are back in town, this time to present the extensive work they have accomplished during the course in sustainable design.

There have been some very intense weeks before setting up the exhibition today. All material produced during the autumn semester had to be translated into Swedish and stowed into powerpoint presentations, exhibition posters and project descriptions.

- It will be nice to get it all together, says Maria Wikström. We are pleased with the result and it will be fun and exciting to present the work. It will be really exciting to get feedback from the locals, she adds. Maria chose to work with public housing for seniors in Varnhem as a project idea.

Presentation and exhibition opening Jan. 12
Tomorrow the ten project ideas will be presented in Djäkneskolans auditorium at 14:00.
Then there will be the opening of the exhibition at the Old Library, at 16.00 ca.

The exhibition is then open on 13th to 16th January:
Wednesday-Friday at 10:00 to 16:00 and Saturday from 14:00 to 16:00.
The exhibition is staffed from 14:00 to 16:00.
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades