< >


Projekt nr 10:
Share(your)Ability

Helena Hoas, Natallia Novik och Stina Lööf

Share your Ability är ett brädspel som handlar om att visualisera varje människas möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. Spelets områden, mat, vatten, transport, konsumtion, energi och byggd miljö representerar vardagens olika delar. I spelet löses miljöproblem med hjälp av förmågor som förvärvas i spelet, i kombination med expertkunskaper från andra spelare.

Share(your)Ability

Share(your)Ability is a board game that visualizes how everyone has the opportunity to contribute to sustainable development. The game areas, food, water, transport, consumption, energy and built environment represents all parts of everyday life. The game objective is solving environmental problems using the skills acquired in the game, combined with expertise from other players.


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades