< >


Projekt nr 8: Kulturhub

Humda Mariam Malik Saleem, Lillian Xiao och Mohamed Ossama

Skara är en historisk stad med en mångfald av kulturer och aktiviteter för olika sociala grupper. Staden saknar dock platser för möten och interaktion mellan sociala grupper samt integration av nyanlända invånare. Målet med vårt projekt är att finna en gemensam plats där upplevelser kan delas och olika kulturer kan vara med och forma Skaras identitet.

Culture Square

Skara is a historic city with mixed cultures and activities for different social groups. All the same, the city lacks interaction between social groups and  integration of newcomers. The goal of our project is to find a common place where experiences can be shared, and all cultures can re-shape Skara's identity.

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades