< >


Projekt nr 6:
På spåret

Att överbrygga barriärer och gränser i Skara

Evalotta Holby, Kailun Sun, Karen Høstmark och Sarah Blake Elmvall

I en stad finns stadsdelar, områden, människor och objekt som är avgränsade från varandra tack vare fysiska och mentala barriärer. Gestaltningsförslaget kartlägger barriärer i Skara och strävar efter att överbrygga en av dem; den gamla järnvägen. ”På Spåret” transformerar området längs rälsen från stationen till Järnvägsmuseet till ett nytt livfullt och inbjudande distrikt.


The Moving District
- Overcoming barriers and boundaries in Skara

In a city there are districts, regions, people and objects that are separated from each other due to the physical and mental barriers. The design proposal chart barriers in Skara and strive to overcome one of them; the old railway line. "On the track" transforms the area along the rail from the station to the Railway Museum into a new vibrant and inviting district. 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades