< >


Projekt nr 5:
Följ strömmen

- Vattenhantering och offentliga platser längs Drysan

Cong You, Frida Olsson, Ulrika Lindahl och Yanyi Zhang

Projektet Följ strömmen fokuserar på ån Drysan och dess gröna omgivningar i Skara stad. Vi vill ge Drysan mer uppmärksamhet och lyfta fram ån som en tillgång i stadsmiljön samtge förslag på hur några av stadens gröna offentliga platser kan förbättras.

Follow the stream

Water management and public places along Drysan 
The project Follow the Stream focus on river Drysan and its green surroundings in Skara city. We want to give Drysan more attention and emphasize the river as an asset in the urban environment and suggest
improvements to some of the city's green public spaces. 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades