< >


Projekt nr 4:
Ekohuset

Johan Delvert, Marine Gelard och Tifaine Parsis

Huvudsyftet med ”Ekohuset” är att åter koppla samman stad och landsbygd och att öka medvetenheten om hållbar utveckling. Projektet är ett förslag på hur en gammal ladugård i Skara kan omvandlas till en ny mötesplats med olika aktiviteter kopplade till hållbarhet, bland annat en marknad med lokala produkter, ett café/restaurang och en utställning.

Ekohuset

The main purpose of Ekohuset is to reconnect the city with the countryside and to increase awareness of a sustainable development. The project is a propsal how to convert an old barn in Skara into a new meeting place with various activities related to sustainability, including a market with local produce, a café and an exhibition.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades