< >


Projekt nr 3:
Från Nästgårds

Emmelie Gustavsson och Linda Johansson

Lokal mat- och energiförsörjning är bra för både miljön och den lokala ekonomin. Projektet ger förslag på hur en lokal mat- och energiförsörjning kan organiseras. Fokus ligger på samarbete där man delar på investeringar och kunskap. Detta gestaltas på Uddetorps naturbruksgymnasium.

From Nästgårds

Collaboration and design for local food and energy supply

Local food and energy is good for both the environment and the local economy. The project provides suggestions to how local food and energy can be organized. The focus is on cooperation with shared investments and knowledge. This is portrayed in Uddetorp school of land management.


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades