< >


Projekt nr 2:
Naturligtvis!

Alice Valinger, Emma Anderberg, Fredrika Sandblom och Matilda Leffler

Projektet ”Naturligtvis!” handlar om vandringsleder som tillsammans med nyckelprojekt kan locka och inspirera människor att vistas mer i naturen. I dagens samhälle, med de klimatförändringar vi står inför, är det viktigt att stärka banden till den natur vi har och hur viktig den är för människan.


Naturally!

Trails for knowledge in Skara municipality
The project is about hiking trails along with key projects to attract and inspire people to stay more in the nature. In today's society, with the climate change we are facing, it is important to strengthen ties with the nature we have and show how important it is for humans.Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades