< >


Hitta en plats att bo på. Alice, Daniela, Jakob, Malin, Maria, Matilda och Sarah presenterar sitt arbete.

Planerings- och gestaltningsstrategier

Den 6 november deltog flera tjänstemän från Skara i delkritiken som denna gång handlade om övergripande planerings- och gestaltningsstrategier till stöd för en hållbar utveckling i Skara.

Stadsarkitekt Anders Kyrkander, kommunutvecklare Malin Tell, miljöchef Christina Marmolin och planarkitekt Eric Alnemar var på plats för att lyssna till de olika gruppernas presentationer och fylla på med lokal kännedom och kunskap i olika frågor.

Fokusområden för dagen var

  • Ett hållbart sätt att flytta till kommunen
  • Samverkan mellan stad och land
  • Hitta en plats att bo på
  • Leba hållbart i Skara
  • Sociala och spatiala perpektiv 


Nu börjar del två
Nästa del i kursen blir ett fördjupningsprojekt där studenterna kommer att arbeta med mer konkreta planerings- och gestaltningsuppgifter.

- Fördjupningsprojektet börjar den 10 november men vi har haft en process under de senaste veckorna med bl a två workshops för att utforska olika ideer och frågeställningar för fördjupningsprojekt. Exakt vilka projekt studenterna väljer att arbeta med vet vi under veckan som kommer, säger Lena Falkheden som är universitetslektor och masterprogramansvarig för programmet Design for Sustainable Development.

Planning and design strategies for sustainable development

On November 6, several officials from Skara attended the critics, this time  about the overall planning and design strategies to support sustainable development in Skara.

City Architect Anders Kyrkander, community developer Malin Tell, environmental director Christina Marmolin and planning architect Eric Alnemar were present to listen to the groups' presentations and replenish with local  knowledge and expertise.

Areas of focus for the day was
• A sustainable way to move in the municipality
• Urban-rural connections
• Find a place to live
• A sustainable living in Skara
• Social and spatial perspectives

Part B
The next part of the course is a degree project where students will be working on planning and design projects.

- Part B starts on November 10, but we have had a process in recent weeks that includes two workshops to explore different ideas and issues for further study projects. Exactly what projects the students choose to work with, we will know in the week ahead, says Lena Falkheden, who is a lecturer and master in charge of Design for Sustainable Development.Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades