< >


Brainstorm studio


The Brain Storm about in-depth project in Skara

The studio is stepping into the in-depth process, for now, the students in Chalmers are trying to find their field of interest, which they will be working on for the next few months. A short studio is held to help them open their minds and to communicate with other students.

First of all, it`s the brainstorm time for all students, during this process they need to think about three questions: What is the approach of the project? Why is it important? and Who are the skateholders?

After that, students are set into small groups to talk about the ideas. In the end, the discussion and the answers for thethree questions are written down in the report form, which is an easier way to share with the whole class on the internet.

Here are some topics from the brainstorm:

1. ENHANCE/STRENGTHEN LOCAL FOOD PRODUCTION

2. A BIODIVERSE AGRICULTURAL PARK IN SKARA TOWN

3. DEVELOPMENT OF GREEN SPACES  

4. REDEVELOPMENT OF STATION AREA

5. ACCESSIBILITY/ TRANSPORTATION

6. STRATEGY ON THE DEVELOPMENT OF NEW ENERGY SUPPLY SYSTEM

7. SUSTAINABLE TRANSPORTATION

If you also have something to say about those topics, let us know!

/Lucy LiuBrainstorm om fördjupningsarbete i Skara

Kursen är nu på väg in en fördjupade process då studenterna på Chalmers försöker hitta sitt intresseområde, som de kommer att arbeta med under de närmaste månaderna. Ett kortsaminarium hålls för att hjälpa dem att öppna sina sinnen och att kommunicera med andra studenter. Just nu är det brainstorm för alla studenter, och de behöver tänka på tre frågor: Vad är tillvägagångssättet i projektet? Varför är det viktigt? och Vem är skateholders?

Efter det placeras studenter i små grupper för att prata om idéer. I slutändan är diskussionen och svaren på de tre frågorna nedskrivna i rapportform, vilket är ett enklare sätt att dela med hela klassen på internet.

Här är några ämnen från brainstorm:
1. Förbättra/stärka den lokala livsmedelsproduktionen
2. En biologisk lantbrukspark i Skara
3. Utveckling av grönområden
4. Ombyggnad av stationsområdet
5. Tillgänglighet/ transport 
6. Strategi för utveckling av energiförsörjningssystem
7. Hållbara transporter

Om du har också något att säga om dessa ämnen, låt oss veta!


/Lucy Liu


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades