< >


En av studenterna visar ett arbete för Monica Johansson från Omsorgsförvaltningen

Det lokala sammanhanget
- på ett nytt sätt

Delkritik på Chalmers den 9 oktober
Det är spännande att få se sin egen hemstad i ett nytt ljus! Studenterna har under två veckor sammanställt sina intryck och jobbat vidare med statistik och tematik. Resultatet presenterades vid ett endagsseminarium i Göteborg. Fem grupper redovisade sina arbeten, som tillsammans gav en god bild av Skara som stad.

Från Skara kommun deltog näringslivsutvecklare Ulf Lindén och chefen för familje- och individomsorgen Monica Johansson och jag själv. Vi fick möjlighet att fylla på med lokalkunskap och kommentera arbetet.

- Jag upplever att studenterna på en begränsad tid greppat väl vad som gäller staden Skara. Däremot saknade jag tankar om stad och land och kommunen i sin helhet i deras arbeten, säger Ulf Lindén.

Livet i Skara som tema
Varje grupp hade fått ett eget område att undersöka, både geografiskt och tematiskt. De tematiska områdena spände över många olika livsfaser och situationer: Att växa upp och bli gammal i Skara, att flytta in, att försöja sig och att leva hållbart.

- Flera grupper tog upp att bilen används mycket flitigt i Skara, trots att det är gång – och cykelavstånd, kommenterar Ulf Lindén. som tillägger att anropsstyrd kollektivtrafik också ledde till en del frågor.

Skaras geografiska områden
Studenterna har tittat särskilt på vagnät, grönområden, mötesplatser, landmärken och barriärer.

- Om man markerar kommunala grönområden och privata trädgårdar på samma kartbild blir det sammantaget en mycket grön stad, påpekade en av grupperna.

Behovet av bra mötesplatser i staden var genomgående uppmärksammat i presentationerna. Även stationsområdets utformning togs upp av flera  grupper, som en mental och fysisk avskiljare mellan stadens olika delar.

/Helena Långström SchönKommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades