< >


Chalmersstudenterna är här!

På förmiddagen välkomnades de trettio studenterna på kursen Sustainable Development  in a Local Context - Hållbar utveckling i ett lokalt sammanhang. Under dagen följer föreläsningar om landsbygdens förutsättningar och regionala strukturer. Studenterna kommer också att få ta del av den stora studie som Uppsala universitet genomfört om Kreativa kraftfält - där Skara kommun ligger mycket bra till i prognoserna.

Men det blir även tid för egna övningar - första uppgiften är att teckna de tio första intrycken av Skara! 


The students from Chalmers have arrived

In the morning thirty students taking the course Sustainable Development in a Local Context in Chalmers were welcomed in Skara by the head of municipality Ulrika Strandroth Fridh and leading chairman of the city board, Fredrik Nordström. 

Talks on rural conditions and regional structures will follow later on. The students will also be presented to an ambitious study conducted by Uppsala University: The forcefields of creativity, in which Skara is taking a good position.

There will also time for own assignments -  to make drawings of the first ten impressions of Skara!

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades