< >

Integration

I Skara kommun bor människor med olika bakgrund och erfarenheter. Vårt uppdrag som kommun är att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för alla att leva, bo och verka i Skara.

Det innebär bland annat att alla ska ges möjlighet till språkstöd och utbildning, och förutsättningar för egenförsörjning och bostad. Det innebär också att vi behöver kontaktytor för invånarna att mötas och öka förståelsen för varandra.

För att skapa ett socialt hållbart samhälle behöver vi alla hjälpa till. Kommun och näringsliv, föreningar och organisationer, etablerade skarabor och nyanlända. På de här sidorna presenterar vi hur Skara kommun arbetar med integration. Du får också en hel del tips om vad du själv kan göra för att bidra till det hållbara samhället.

I Skara har vi tusen års historia, och tusen möjligheter framåt.Denna sida uppdaterades

Dela: