Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen. Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för utskick och insamling av svar.

< >


Dina svar är viktiga

Hälsan ser olika ut i delar av samhället och den förändras över tid.
Där för är det viktigt att undersöka och följa utvecklingen av hälsan i befolkningen. På så sätt upptäcks viktiga hälsoförändringar och skillnader i hälsa mellan olika grupper.

Just nu genomförs den nationella enkäten Hälsa på lika villkor riktad till ett urval av personer 16 år och uppåt. Varje persons enkätsvar är unikt och viktigt. Det kan inte ersättas av någon annans svar. Så ta chansen att svara och påverka om du blivit utvald till att delta i enkäten. Då bidrar du till att ge politiker ett bra underlag i frågor som gäller din och andras hälsa.

Karin Skagelin
Folkhälsotrateg

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades