Bild med texten Gör någon dig illa= det finns hjälp att få!
< >


Tillsammans mot våld

Vet du att fler än 300 kvinnor i Sverige har dödats av sina män de senaste 20 åren. Det är i genomsnitt mer än en kvinna i månaden. Våldet tar sig många uttrycksformer. Den officiella statistiken fångar många gånger inte upp alla former av våld såsom psykiskt våld, digitalt våld, materiellt våld eller ekonomiskt våld. Det innebär att det finns ett stort mörkertal. 
Vi måste våga fråga om vi känner någon som far illa hemma för det finns hjälp att få.

Just nu och fram till den 15 december pågår det en nationell kampanj för att synliggöra mäns våld mot kvinnor och tillgängliggöra stöd för utsatta kvinnor. Den kallas "Tillsammans mot våld". För andra året går kampanjen med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. 

Är du utsatt för våld?

Behöver du hjälp att dämpa din ilska eller sluta använda våld? Finns det barn i sin närhet som är utsatta för våld? Du kan få råd och stöd i din situation och hur du kan leva ett liv fritt från våld.

Kontakta:

Socialtjänsten teln. 0511-325 30

Utväg Skaraborg teln. 0700- 85 25 06

Kvinnofridslinjen teln. 020-50 50 50 öppet dygnet runt.

Välj att sluta – telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar, teln. 020-555 666

*fakta hämtat från www.jamstalldhetsmyndigheten.se

Kampanjen: Tillsammans mot vål genomförs av Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelse.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades