< >


Så bryter vi den ofrivilliga ensamheten bland äldre

Idag hålls det en workshop i Skara kommun för att ta reda på vad som kan göras för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre i Skara.
Deltar i workshopen gör seniorer, medarbetare i Skara kommun, civilsamhället och Svenska kyrkan.

Workshopen arrangeras av vård- och omsorg i Skara kommun och kraftsamlingsområdet Äldres hälsa. Kraftsamlingsområdet Äldres hälsa är ett av fyra områden som Skaraborgs kommunalförbund och Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg, Västra Götalandsregionen samverkar kring.

Under dagen kommer det att tas fram förslag på förbättringsområden för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Spännande att se vad som kommer fram.

Ofrivillig ensamhet är enligt många det största folkhälsoproblemet bland äldre. Ofrivillig ensamhet skapar isolering, nedstämdhet och dålig matlust. Det är därför viktigt att jobba förebyggande och hälsofrämjande för att minska den ofrivilliga ensamheten och skapa möjlighet till hälsa och livslust.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades