< >


Idag är det den suicidpreventiva dagen

Suicidpreventiva dagen infaller den 10 september varje år och är instiftad av FN:s Världshälsoorganisation, WHO. Det är en dag för att sätta fokus på suicid.

Det har funnits en oro att antal självmord skulle öka under pandemin. Men enligt socialstyrelsen har antalet minskat. Vad kan det bero på?

Självmord är omgärdat av myter och vanföreställningar. Faran med dem är att de hindrar oss från att handla på ett riktigt sätt. Det är därför väldigt viktigt att vi kontinuerligt jobbar för att sprida sann kunskap och krossa myterna.

En myt är att samtal om självmord kan "väcka den björn som sover". Eller är det en myt?

Jo, det är en myt för sanningen är att prata om självmord innebär inte att man ”väcker den björn som sover”. Att sätta ord på tankarna tillsammans med någon som vill lyssna kan istället hjälpa oss att hitta andra utvägar eller göra oss medvetna om att vi behöver söka hjälp.

Kolla gärna in fler myter om självmord på www.suicidezero.se Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionen har antagit ett mål om att antalet suicid ska minska med 40 % fram till 2025. Det är en del i den nationella nollvisionen när det gäller suicid.
En del i det arbetet är också att ta fram lokala handlingsplaner för suicidpreventivt arbete.

Arbetet med att samla det suicidpreventiva arbetet i en handlingsplan är påbörjat här i Skara.

Hit kan du vända dig för stöd

Akut hjälp - ring 112

Till dig som har självmordstankar Länk till annan webbplats.

Så kan du som vän förhindra självmord Länk till annan webbplats.

Självmord går att förebygga Länk till annan webbplats.

Ung och mår dåligt - samlat stöd

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades