< >

Totalförsvar

Under år 2020 genomfördes en totalförsvarsövning i Sverige. Det var den första totalförsvarsövningen på över 30 år och övningen bidrog till att stärka Sveriges motståndskraft. Kommunerna har viktiga uppgifter inom den civila delen av Sveriges totalförsvar, därför deltog Skara kommun i övningen.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Kommunens roll i totalförsvaret 

Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap. Det civila försvaret fokuserar framför allt på att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, till exempel vård, skola och omsorg
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Information om övningen

Totalförsvarsövning 2020 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Informationsbroschyren Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades