< >

Posom

Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och kriser. En Posom-grupp finns i Skara kommun för hjälp och stöd vid kriser. Gruppen aktiveras när ordinarie resurser inte räcker till. 

Posom-gruppen har till uppgift att ansvara för planering och samordning av omhändertagandet av anhöriga till, eller människor som drabbats av en olycka eller en traumatisk händelse. Gruppen ska se till att kommunen har en beredskap och kompetens för detta arbete.

Posom-gruppens uppgifter

  • Tillgodose behovet av psykologiskt, socialt och medmänskligt stöd till drabbade och närstående vid allvarliga händelser.
  • Upprätta informations- och stödcentrum vid kriser
  • Samverka med övriga av en olycka berörda organisationer
  • Genomföra regelbundna utbildningar och övningar

Vilka ingår i Posom-gruppen?

Posom-gruppen leds av Posom-samordnare eller hens ersättare. De som ingår i Posom-gruppen är personer som är vana vid att hantera människor i kris. 

Personerna som deltar i gruppen övar och utbildar för att kunna ge stöd vid olyckor som kräver psykosocial omvårdnad. Vissa har också särskilda kunskaper om hur människor reagerar i kris och har vana och förmåga att arbeta under stress.

Denna sida uppdaterades