< >

Konsument - frågor och svar om covid-19 och coronavirus

Handla alltid ensam!

Du måste bidra till att minska trängseln i affärer. Endast en person per sällskap går in och handlar. Det gäller även om du är vaccinerad. Yngre barn får gå med vuxen in i butiken.

  • Handla ensam!
  • Håll avstånd inne i butiken
  • Förbered med ex. en inköpslista så att besöket i butiken blir så kort som möjligt
  •  Handla på tider då det är få kunder i butiken
  • Stanna hemma om du är sjuk och be någon i din närhet att handla åt dig
  • Använd engångsmunskydd om du inte kan undvika nära kontakt. Fortsätt att hålla avstånd även om du använder munskydd.

Nej. Man blir inte sjuk om man äter livsmedel som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.

Nej. Du behöver inte skölja frukt eller grönsaker extra noga på grund av coronaviruset. Man blir inte sjuk om man äter livsmedel som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.

Handtvätt med tvål och vatten är bästa försvaret mot spridning av olika typer av infektioner. De vanliga råden om hygien när man lagar mat är tillräckliga även nu i pandemin.

Handtvätt med tvål och vatten är bästa försvaret mot spridning av olika typer av infektioner. Tvätta händerna minst 20 sekunder, ofta och torka dem torra efteråt. Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan du använda handsprit. Båda sätten gör att coronaviruset förlorar sin förmåga att smitta.

Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att ta på ytor eller föremål där droppar med viruset finns.

För att ytor och föremål, som till exempel livsmedelsförpackningar och redskap, ska kunna överföra coronavirus måste först en sjuk person hosta eller nysa på ett föremål och en frisk person direkt därefter ta på samma föremål och på så vis få små droppar saliv eller snor på händerna. Om den friska personen sedan tar med handen mot mun, näsa eller ögon utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad. Men med den kunskap vi har i dag finns det alltså inte några rapporter om att personer smittats på detta sätt.

Rena händer och annan hygienisk hantering av maten är det viktigaste sättet att undgå en mängd sjukdomar som smittar via livsmedel.

Det saknas vetenskapliga belägg kring detta.

Marknadsföring av kosttillskott och andra livsmedel i läkemedelssyfte är absolut förbjudet. Det får inte påstås att ett livsmedel kan bota eller förhindra sjukdomar och därmed är det inte heller tillåtet att marknadsföra livsmedel för att bota eller förebygga covid-19.

Skydda dig och andra genom att följa myndigheternas råd Länk till annan webbplats. och rekommendationer. 

Denna sida uppdaterades