< >

Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Skara kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Aktuell information finns på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vaccin mot covid-19

Vaccinera dig Länk till annan webbplats., det är det enskilt viktigaste du kan göra för att bromsa smittspridningen. 

Fortsätt att följa myndigheternas rekommendationer.

Undvik att bli lurad

Det florerar många rykten och felaktig information om vaccinerna. Ta reda på fakta, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats. har samlat vanliga rykten och rätt fakta.

Frågor och svar generellt om vaccin

Är alla godkända vaccin lika bra?

Folkhälsomyndigheten förklarar Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket om hur vaccin tillverkas Länk till annan webbplats.

Förskola och skola

Här hitttar du som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor information och svar på vanliga frågor.

Information till dig som vårdnadshavare

Vård och omsorg

Här finns information för dig som får - eller har en anhörig som får - vård och omsorg.

Information om vård och omsorg

Omsorgsförvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter och säkerställer även att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Vi har sammanställt en sida med all information om hur omsorgsförvaltningen arbetar och vilken skyddsutrustning var använder och när vi använder den. 

Omsorgsförvaltningens arbete för att förhindra smittspridning

Företag

Här finns bra information och aktuella länkar för dig som företagare. Kommunens näringslivsstrateg finns tillhands och på plats för att stötta dig som påverkats av coronaviruset.

Information till företag om coronaviruset Covid-19

Övrigt

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät. Där finns riktlinjer gällande vårt ansvar som arbetsgivare vid en pandemi och vad som gäller dig som anställd om du misstänker att du blivit smittad.

Skara kommuns intranät (kräver inlogg) Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du hitta säkerställd och uppdaterad information om coronaviruset på lättläst svenska. 

Information på lättläst svenska Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades