< >

Effektiv samordning för trygghet EST

Effektiv Samordning för Trygghet - EST är en arbetsmetod för att på ett strukturerat sätt samordna kommuners förvaltningar och externa aktörer i samhället för att jobba förebyggande och öka tryggheten i våra kommuner.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) har startat upp EST tillsammans med Skara, Falköping, Götene, Tidaholm och externa samhällsaktörer såsom polisen, bostadsbolag, väktarbolag och näringsidkare med flera.

Målet med arbetsmetoden är att effektivisera det brottsförebyggande arbetet och det trygghetsfrämjande arbetet för att minska otryggheten i samhället genom att sätta in välanpassade insatser i god tid.

Arbetsmetoden innebär att aktörerna utbyter kunskap och händelserapporter för att skapa gemensamma lägesbilder och kunna strukturera och samordna insatser mot otrygghet. Arbetet bygger på telefonkonferenser varannan vecka som leds av personal från SMS där alla aktörerna medverkar.


Denna sida uppdaterades