< >

Hjälp oss göra Skara kommun ännu tryggare!

Arbetet med medborgarlöftena 2021 pågår för fullt och parallellt med detta påbörjar man framtagandet av nya löften för 2022.

Den stora byggstenen i arbetet med att formulera nya löften är Brottsförebyggande rådets återkommande medborgardialog med hjälp av en trygghetsenkät. Där kan du som invånare ge din bild av kommunen ur ett trygghetsperspektiv. Din röst är viktig!

Medborgardialog 2021 Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades