< >

Hjälp oss göra Skara kommun ännu tryggare!

Arbetet med medborgarlöftena 2020 pågår för fullt och parallellt med detta påbörjar man framtagandet av nya löften för 2021.

Den stora byggstenen i arbetet med att formulera nya löften är Brottsförebyggande rådets återkommande medborgardialog. Där kan du som invånare ge din bild av kommunen ur ett trygghetsperspektiv. Din röst är viktig!

Länk till medborgardialogen

Medborgardialog 2020länk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2020-04-09

Dela: