Foto: Thomas Henrikson, MSB

< >

Säkerhet och beredskap

Kommunen har en beredskap för att hantera olika samhällsstörningar och extraordinära (ovanliga, allvarliga) händelser och samverkar med andra myndigheter för att öka tryggheten i kommunen.

Kommunen arbetar förebyggande och övar regelbundet på att hantera olika typer av händelser. Vid en större samhällsstörning kan krisledningsnämnden ta över styret av kommunen för att kunna hantera händelsen.

Skara kommun har en gemensam räddningstjänst, Samhällsskydd mellersta Skaraborg Länk till annan webbplats., med tre andra kommuner.

Denna sida uppdaterades