< >

Strategi för ökad internationalisering

Giltig från 2017

Skara kommuns strategi för ökad internationalisering uttrycker kommunens ambition och vilja till att aktivt tillvarata de möjligheter som en ökad internationalisering skapar.

Strategin syftar till att ange en inriktning och vara ett underlag för prioriteringar. Den ska bidra till att främja utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer. Det i sin tur utvecklar och skapar nytta för Skara kommuns olika verksamheter och invånare.

Prioriterade områden

  1. Internationella nätverk, kontakter och relationer
  2. Omvärlds- och intressebevakning
  3. Transnationella utvecklingsprojekt

En målgrupp som speciellt framhålls i strategin är ungdomar och satsningar på ungdomsutbyten.

Denna sida uppdaterades