< >

Sammanträdesdagar

Här finns sammanställning över ordinarie sammanträden i Skara kommun för år 2022. Det gäller sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott och kommunens bolag. Reservation för eventuella ändringar.

Till kommunfullmäktiges sammanträden är allmänheten välkomna, sammanträdena går att följa direkt via Skara play.

Kommunfullmäktige

Plats: Skara stadshus, aulan (Södra kyrkogatan 2)
Tid: 18:30
28 februari 
25 april 
15 juni (onsdag)
26 september
17 oktober
24 oktober
28 november

Kommunstyrelsen

2 februari
9 mars
6 april
25 maj
8 juni
31 augusti
5 oktober
26 oktober
9 november
7 december

Kommunstyrelsens beredningsutskott

19 januari
23 februari
16 mars
4 maj
18 maj
17 augusti
23 november

Kommunstyrelsens personalutskottet

19 januari
23 februari
16 mars
18 maj
14 september
19 oktober
23 november

Barn- och utbildningsnämnden

24 februari
31 mars
5 maj
2 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
15 december

Kultur- och fritidsnämnden

22 februari
24 mars
17 maj
22 september
17 november
20 december

Miljö- och byggnadsnämnden

18 januari
22 februari
15 mars
19 april
17 maj
14 juni
16 augusti
20 september
18 oktober
15 november
13 december

Nämnden för service och teknik

24 februari
24 mars
19 maj
25 augusti
22 september
17 november
15 december

Omsorgsnämnden

24 januari
23 februari
29 mars
20 april
17 maj
21 juni
25 augusti
27 september
31 oktober
24 november
21 december

Omsorgsnämndens sociala utskott

10 januari
8 februari
15 mars
5 april
6 maj
7 juni
11 juli
11 augusti
15 september
18 oktober
11 november
8 december

Extra utskottsmöten hålls löpande vid behov.

Valnämnden

13 januari
3 februari
7 april
19 maj
18 augusti
14 september (onsdagsräkningen)

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

3 mars
19 maj
22 september
29 november

Centrumbostäder i Skara AB

24 februari
24 mars
25 maj
21 september
26 oktober
7 december

Skara Energi AB

28 februari
23 mars
24 augusti
13 oktober
8 december

Denna sida uppdaterades