< >

Sammanträdesdagar

Här finns sammanställning över ordinarie sammanträden i Skara kommun för år 2021. Det gäller sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott och kommunens bolag. Reservation för eventuella ändringar.

Till kommunfullmäktiges sammanträden är allmänheten välkomna, sammanträdena går att följa direkt via Skara play.

Kommunfullmäktige

Plats: Skara stadshus, aulan (Södra kyrkogatan 2)
Tid: 18:30
23 februari (ändrat till 23 februari istället för 22 februari)
27 april (ändrat till 27 april istället för 26 april)
14 juni (OBS! Start kl. 16:30)
27 september
25 oktober
29 november

Kommunstyrelsen

3 februari
10 mars
7 april
26 maj
9 juni
1 september
6 oktober
10 november
8 december

Kommunstyrelsens beredningsutskott

20 januari
24 februari
17 mars
5 maj
19 maj
18 augusti
15 september
20 oktober
24 november

Kommunstyrelsens personalutskottet

20 januari
17 mars
19 maj
15 september
20 oktober
24 november

Barn- och utbildningsnämnden

18 februari
18 mars
22 april
3 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
18 november
16 december

Kultur- och fritidsnämnden

23 februari
25 mars
18 maj
23 september
18 november
16 december

Miljö- och byggnadsnämnden

19 januari
23 februari
16 mars
20 april
18 maj
8 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
16 november
7 december

Nämnden för service och teknik

25 februari
25 mars
20 maj
26 augusti
23 september
18 november
16 december

Omsorgsnämnden

20 januari
24 februari
30 mars
29 april
25 maj
23 juni
31 augusti
28 september
28 oktober
23 november
21 december

Omsorgsnämndens sociala utskott

12 januari
18 februari
22 mars
20 april
17 maj
15 juni
12 juli
24 augusti
15 september
19 oktober
16 november
14 december

Extra utskottsmöten hålls löpande vid behov.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

4 mars
20 maj
23 september
2 december

Centrumbostäder i Skara AB

17 februari
17 mars
12 maj
22 september
27 oktober
8 december

Skara Energi AB

24 februari
22 mars
25 maj
26 augusti
14 oktober
16 december

Denna sida uppdaterades