< >

Lönenämnden

Kommunerna Skara och Götene har en gemensam lönenämnd. Löneenheten med anställda är lokaliserad i Götene kommun. 

Götene-Skara gemensamma lönenämnd har fyra ledamöter, av vilka kommunerna utser två vardera. Götene kommun utser ordförande samt 2:e vice ordförande och Skara kommun vice ordförande.

Denna sida uppdaterades