< >

Kommunala bolag

Skara kommun äger två bolag. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till bolagens styrelser samt beslutar om bolagsordningar och ägardirektiv. 

Centrumbostäder i Skara AB

Centrumbostäder i Skara AB äger och förvaltar hyresbostäder samt lokaler och kontor.

Centrumbostäder äger kontorshotellet Green Tech Park där aktörer för entreprenörskap och gröna näringar samlas.

Webbplats för Centrumbostäder i Skara AB  Länk till annan webbplats.

Webbplats för Green Tech Park Länk till annan webbplats. 

Skara Energi AB

Skara Energi AB ansvarar för bland annat elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp. 

Webbplats för Skara Energi AB Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades