< >

Förtroendevalda

Politikerna i kommunfullmäktige är de förtroendevalda som röstades fram av invånarna i kommunen i det senaste valet. Kommunfullmäktiges politiker utser i sin tur vilka politiker som ska representeras i nämnder, styrelser, kommunala råd och förbund.

De förtroendevalda i Skara kommun är fritidspolitiker. Det betyder att de har sitt politiska uppdrag vid sidan av ett annat arbete. Undantag är kommunalrådet och oppositionsrådet, som är heltidsarbetande politiker.

Register

I registeret över förtroendevalda i Skara kommun finns kontaktuppgfter till politiker i kommunens styrelser, nämnder och utskott. I registret finns uppgifter som namn, uppdrag, partitillhörighet och offentliga e-postadresser. Även revisorer, överförmyndare, partiernas gruppledare och valberedningen finns med i sökregistret.

Register över förtroendevalda i Skara kommunlänk till annan webbplats

Kommunalråd

Kommunalrådet leder det politiska arbetet i kommunen och är ordförande i kommunstyrelsen. Skaras kommunalråd heter Ylva Pettersson (M). Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande heter Lars Berg (C).

Oppositionsråd

Oppositionsrådet representerar den politiska oppositonen och är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Skaras oppositionsråd heter Fredrik Nordström (S).

Partiernas webbplatser

Centerpartiet i Skaralänk till annan webbplats 

Kristdemokraterna i Skaralänk till annan webbplats 

Liberalerna i Skaralänk till annan webbplats

Miljöpartiet i Skaralänk till annan webbplats

Moderaterna i Skaralänk till annan webbplats

Socialdemokraterna i Skaralänk till annan webbplats

Sverigedemokraterna i Skaralänk till annan webbplats

Vänsterpartiet i Skaralänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades

Dela: