< >


Demokratiutveckling 2021-2022

I år är det är hundra år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2021-2022 firar Skara kommun detta genom att göra extra instatser för att synligöra sitt lokala demokratiarbete. Kommunen vill med detta lyfta fram värdet av att arbeta demokratiskt men också öka kunskapen och medvetenheten hos både invånare och medarbetare. 

I december 2020 skrev Skara kommun på en deklaration för en stark demokrati och beslutade då att genomföra flera punkter för att uppfylla åtagandena i deklarationen. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år, som är utsedd av regeringen.

Under året genomförs en rad aktiviteter för att hylla och uppmärksamma demokratiarbetet:

  • Medborgardialoger i samband med den nya översiktsplanen 
  • Demokrativecka våren 2022
  • En utredning är igång frågan om ett ungdomsråd
  • LUPP-undersökning bland unga för att ta vara på ungas tankar och åsikter om att leva och bo i Skara kommun

Förtroendevalda och anställda i kommunen kommer bland annat få djupare utbildning i bland annat:

  • Barnkonventionen
  • Den politiska organisationen
  • Demokratiska processern

Skara kommun 50 år

I år firar dessutom Skara kommun 50 år i sin nuvarande geografiska form. 

Du kan vara med och bidra till firandet genom tävlingen Skara kommun 50 år.

Denna sida uppdaterades