Ställ din fråga om kommunens årsredovisning eller budget. Skicka in din fråga idag!

< >

Allmänhetens frågestund

Vid två av kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Där kan du som är bosatt i Skara kommun ställa frågor som gäller en kommunal verksamhet som redovisas i årsredovisningen eller budgeten till den ordförande i den nämnd/bolag som frågan tillhör.

Datum för Allmänhetens frågestund 2020:

  • 27 april 2020 - När fullmäktige behandlar ärendet om årsredovisningen (inställt) 
  • 15 juni 2020 - När fullmäktige behandlar ärendet om budgeten (flyttat till hösten)

På mötet kan du komma och ställa dina frågor eller låta kommunfullmäktiges ordförande läsa upp dem. De som besvarar frågorna är kommunalråd eller ordförande i den nämnd/bolag som frågan tillhör.

Fullständiga regler för allmänhetens frågestund finns under § 24b i arbetsordningen för kommunfullmäktige som du hittar under styrdokument.

Så här gör du:

Du skickar din fråga skriftligen till kommunens kanslienhet senast klockan 12:00 onsdagen innan kommunfullmäktiges sammanträde.

Du kan antingen maila, posta eller själv överlämna din fråga till kanslienheten på nedanstående adresser. Glöm inte att skriva ditt namn och märk e-postmeddelandet/kuvertet med "Allmänhetens frågestund".

Postadress: Skara kommun, Kanslienheten, Södra kyrkogatan 2, 532 88 Skara

E-post: skara.kommun@skara.se

Denna sida uppdaterades 2020-04-20

Dela: