< >

Styrelser och nämnder

Kommunfullmäktige utser de styrelser och nämnder som behövs för att utföra kommunens uppgifter och vilka ledamöter som ska ingå. För varje nämnd fastställer kommunfullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för.

Nämnderna ansvarar för förvaltning och verkställande av kommunfullmäktiges beslut inom sitt ansvarsområde. Nämnderna sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige.

Förvaltning

Till varje nämnd hör en förvaltning där anställda i kommunen arbetar för att genomföra besluten i praktiken samt sköta den dagliga verksamheten inom nämndens ansvarsområde. I Skara kommun finns det fyra förvaltningar. 

Nämnderna fördelade under respektive förvaltning

Kommunledningsförvaltningen

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Krisledningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och byggnadsnämnden
  • Valnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen

  • Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningen för service och teknik

  • Nämnden för service och teknik

Omsorgsförvaltningen

  • Omsorgsnämnden


Denna sida uppdaterades 2020-05-05

Dela: