< >

Så här kan du påverka

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Du kan också engagera dig politiskt eller inom någon intresseorganisation.

Vill du påverka kan du ta kontakt med de förtroendevalda, politikerna, som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser eller ta kontakt med ett politiskt parti.

Du kan också ta kontakt med personer som redan vet mycket om frågan. Det gäller att skaffa sig underlag för sin kunskap. Ta reda på vilken nämnd eller förvaltning som ansvarar för det område där din fråga hör hemma och lämna förslag till politiker eller tjänstemän där.

Du kan även lämna synpunkter på förslag som redan finns, till politiker eller tjänstemän i nämnden eller förvaltningen. 

Allmänhetens frågestund

Två gånger per år har du som bosatt i Skara kommun möjligheten att ställa dina frågor på kommunfullmäktiges sammanträde gällande årsredovisningen eller budgeten.

Allmänhetens frågestund gör att du får chansen att få svar från kommunalråd eller ordförande i berörd nämnd/bolag innan beslut om ärendet fattas.

Mer information om hur du går tillväga finns under allmänhetens frågestund.

Överklaga beslut

Du som är kommunmedlem kan överklaga beslut som kommunen fattat. Det finns två olika typer av överklaganden som du kan lämna in till domstol för prövning; laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Mer information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut finns under överklaga beslut.

Denna sida uppdaterades 2020-05-14

Dela: