< >

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att främja kultur, idrotts- och friluftsliv samt andra fritidsverksamheter. Till ansvarsområdena hör till exempel:

  • biblioteksverksamhet
  • kulturevenemang för barn och vuxna
  • konst och utsmyckning av Skara
  • stöd till föreningar och studieförbund
  • idrotts- och fritidsanläggningar (Vilans fritidsområde)
  • Skara kommun är tillsammans med Västergötlands fornminnesförening och Västra Götalandsregionen, stiftare för Västergötlands museum.

Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter

Ersättare                      

Jan-Erik Augustsson (L), ordförande

Görel Wånelid (M)

Richard Pettersson (M), 1:e vice ordförande

Sven-Olof Ask (M)

Martin Johansson (V), 2:e vice ordförande

Brita Planck (C)

Carina Ahlström (M)

Tony Svensson (KD)

Mikael Velander (C)

Susanne Karlsson (S)

Peter Holm (S)

Anette Gustafsson (S)

Thèrése Klevvall-Ingvarsson (S)

Jesper Ekblad (S)

Benny Johansson (S)

Gun Barrljung (MP)

Anders Ek (SD)

Jan Walander (SD)

 

Denna sida uppdaterades 2019-10-08

Dela: