< >

Skara Energi AB

Skara Energi AB ansvarar för elnät, fjärrvärmenät m.m.

Skara Energi är även delägare i Fastbit AB.

Ledamöter och ersättare i Skara Energis styrelse

Ledamöter

Ersättare

Bengt Ericson (C), ordförande

Kent Wånelid (M)

Håkan Ehn (S), vice ordförande

Arvid Holm (M)

Patrik Grönlund (M)

Martin Torildson (S)

Björn Salgren (S)

Ann Nilsson (MP)

Ove Berlin (SD)

Jan Walander (SD)


Denna sida uppdaterades 2019-10-08

Dela: