< >

Kommunalförbund

Skara kommun ingår i ett antal kommunalförbund vilket innebär att vissa kommunala uppgifter löses genom dessa. Nedan finner du information om vad ett kommunalförbund är och vilka kommunalförbund som Skara kommun ingår i.

Vad är ett kommunalförbund?

Kommunalförbund är en form av samverkan mellan kommuner och regioner där medlemmarna lämnar över en del av den kommunala verksamheten till förbundet. Dessa förbund är uppbyggda på liknande sätt som en kommun med medlemsvalda representanter i förbundsfullmäktige eller direktion. Förbundet är även rättsligt fristående medlemmarna. 

Detta innebär att ett kommunalförbund kan fatta beslut som är bindande för invånarna i respektive medlemskommun inom ramen för dess förbundsordning och kommunallagen. 

Vilka kommunalförbund ingår Skara kommun i?Denna sida uppdaterades 2020-05-05

Dela: