< >

Öppna jämförelser - företagsklimat

Löpande insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare.

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sju myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll,  serveringstillstånd och upphandling.

För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I 2020 års undersökning (mätningen för 2021 presenteras våren 2022) ligger Skara på en fortsatt god nivå och men har minskat i rankingen till plats 85 (2019: 40, 2018: 15, 2017: 87) bland de 193 deltagande kommunerna. I NKI (nöjd-kund-index) räknat har Skara kommun gått från 76 till 75. Högst omdöme ger bemötande, med ett index på 80. Samtliga serviceområden har ett index mellan 72-80.

Rapporten i sin helhet

Öppna jämförelser företagsklimat Länk till annan webbplats.

Ett starkt företagsklimat

Stärkt företagsklimat Länk till annan webbplats.

 

Denna sida uppdaterades