< >

Budget

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till. I budgeten presenteras även de övergripande mål som ligger till grund för de ekonomiska besluten.

Kommunfullmäktige beslutar budgeten

Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens budget.

Nämnderna bestämmer hur pengarna används i deras verksamhet. Nämnderna ansvarar också för att man uppfyller de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt för verksamheten. Senast i november ska budgeten för kommande år vara beslutad.

Denna sida uppdaterades